Legende: XX Frei, XX Besetzt, XX Ankunft, XX Abreise